Rupa Diri Masyarakat Minoriti

21 Febuari 2010, Ahad


Cabaran terbesar masyarakat minoriti ialah mempertahankan rupa dirinya, atau identitinya di dalam sebuah masyarakat yang lebih besar atau majoriti. Memandangkan rupa diri kita unik dan tersendiri, malah lambang suatu harga diri, rupa diri terlalu berharga. Apatah lagi sekiraya unsur pembentuk rupa diri ialah nilai agama dan moral yang murni.

Bagaimana rupa diri minoriti mampu bertahan di dalam sebuah rupa diri yang besar yang diwakili oleh perkumpulan majoriti? Ketahanannya apabila ia mampu mampu melakukan penyesuaian. Rupa diri kecil/minoriti perlu sesuai keberadaannya dengan suasana dan tuntutan persekitaran rupa diri yang besar/majoriti.

Penyesuaian ialah proses penyegaran semula sumber-sumber inti pembentuk rupa diri. Penyegaran inti mendorong daya kemunculan wajah baru rupa diri yang unik,sesuai pula dengan kepelbagaian ruang dan rupa diri di persekitannya.Rupa diri baru yang segar terbina dari inti yang kekal. Keunikannya ialah pada wajah barunya yang serasi dan bersalingan dengan rupa diri yang lain.

Rupa diri baru masyarakat minoriti menjadi sebahagian yang dihargai di dalam keseluruhan corak rupa diri yang indah dan harmoni.

(Catatan bersumberkan wawasan dan ilham dari ucapan oleh Issam Nabulsi bertajuk: "Muslim Minorities, Minarets and Modernity", di, Melbourne City Circle Forum, University of Melbourne pada 21 Feb 2010 (Ahad)

No comments:

Post a Comment

Suka Duka Kehidupan