Membaca Menenangkan

19 Febuari 2010, Jumaat

Membaca boleh menenangkan. Untuk memperoleh ketenangan dengan membaca, kita tidak boleh membaca dalam keadaan gopoh. Kita hendaklah membaca dengan teliti. Kita perlu membaca dari satu ayat kepada satu ayat dan dari satu perenggan kepada satu perenggan yang lain dengan penuh penelitian. Kita meneliti tahap perkembangan fikiran yang ingin disampaikan oleh penulis yang dijelmakan menerusi setiap patah ayat dan perenggan di dalam tulisan.

Membaca tulisan yang ditulis oleh penulis yang baik dengan teliti, tidak gopoh, kita akan memperoleh ketenangan darinya. Penulis yang baik menyusun setiap patah ayat tulisannya dengan indah mengikut tatabahasa yang sempurna dan tertib. Ketertiban susunan ayat akan menjelmakan keindahan pada sesebuah tulisan. Keindahan sesebuah tulisan sebenarnya suatu jelmaan keindahan jiwa penulis itu sendiri.

Keindahan jiwa penulis akan menghasilkan suatu jelmaan alam fikiran yang indah juga, tergambar di dalam ketertiban irama bahasanya dan tulisanya. Membaca tulisan yang indah akan membawa kita kepada menghayati keindahan alam fikiran penulis yang serba luas. Di situlah nanti kita akan menemui ketenangan.

No comments:

Post a Comment

Suka Duka Kehidupan