Kepimpinan Bermuafakat

1 Mei 2010, Sabtu

Kepimpinan satu seni yang amat sukar. Kita perlu menguruskan pelbagai harapan. Para pengikut menginginkan satu kefahaman yang menyeluruh tentang agenda kerja kepimpinan dan pengarahan yang sejelasnya. Cabaran utama seorang pemimpin ialah menggagaskan pandangan secara keseluruhan. Pengikut pula akan sentiasa mendambakan idea dan pemikiran baru. Segala cabaran ini boleh diatasi sekiranya kita berjaya mewujudkan kepimpinan bermuafakat.

(Berbengkel bersama Yang Dipertua Abim Negeri dan Setiausaha di Jitra, Kedah)

Suka Duka Kehidupan