Satu Tahap Perjalanan Ilmu Tiba Penghujung

25 Jun 2010, Jumaat

Agama kita menyeru menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang lahad. Ia bermaksud, menuntut ilmu ialah sepanjang hayat. Ia juga harus menerusi proses bertahap-tahap. Pada setiap kali kita tiba di penghujung satu tahap perjalanan ilmu, kita akan mencapai satu rasa nikmat yang tersendiri. Kita akan merasai erti yang dikatakan tentang sebuah ilmu. Tentu akan juga merasai tentang tingkat-tingkat ilmu tersebut. Memang sungguh apabila orang-orang alim membicarakan tentang maqam atau tingkat pencapaian di dalam perjalanan rohani manusia. Setiap kali kita menerusi tingkat-tingkat ini, kita tentu juga akan merasai kekerdilan ilmu yang kita miliki. Ini kerana, tingkat ilmu sebenar terlalu tinggi dan ruangnya pula amat luas sekali. Di penghujung perjalanan, kita menemui kedudukan kita yang serba kekurangan sebagai seorang insan. Sesungguhnya memang benar, Allah Sumber yang Maha Berilmu.

(Menyerahkan tesis pengajian  untuk disemak oleh pemeriksa kepada Sekolah Pengajian Siswazah)

Suka Duka Kehidupan