Nadi Kebaikan

6 Mac 2010,Sabtu

Nikmat tertinggi yang manusia miliki ialah apabila berkesempatan dan berupaya menghayati makna kebaikan. Kebaikan terjelma apabila unsur-unsurnya yang pelbagai didorong secara berterusan dan hikmah. Seruan kepada kebaikan seringkali dijayakan oleh pendakwah. Mereka ialah Nadi Kebaikan.

Para pendakwah terdiri dari individu dan organisasi. Kebaikan yang kita perolehi dan nikmati adalah hasil dari usaha dan ikhtiar setiap waktu dan hari pendakwah demi membangunkan kebaikan di dalam kehidupan. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Ilahi. Sebagaimana sebuah firman, kalimah terbaik sekali tidak lain seruan kepada ketaatan kepada Allah dan melakukan amal soleh.

(Menghadiri dan memberikan ucapan pada perhimpunan tahunan pendakwah Abim 2010 di Kuala Lumpur)

Suka Duka Kehidupan